1 minute reading time (21 words)

גורי אקיטה אינו למכירה

יש לנו המלטה חדשה בבית הגידול ואנו מזמינים אתכם לקבל פרטים נוספים ! 

לצפיה בפרטי ההורים ואילן היוחסין, ניתן ללחוץ כאן

גורי אקיטה אינו - המלטה חדשה בבית הגידול
רכז גידול חדש מחליף את יוסי רוטשילד

Related Posts