1 minute reading time (96 words)

רכז גידול חדש מחליף את יוסי רוטשילד

לאחר שנים ארוכות בתפקיד, יוסי רוטשילד עוזב את תפקידו כיושב ראש החוג לכלבי שפיץ ואת תפקידו כרכז גידול של גזע הכלבים אקיטה אינו. 

יוסי רוטשילד

שימש בתפקיד יושב ראש ורכז גידול במשך מספר שנים, במהלכם גידל כלב גזעי ממשפחת אקיטה אינו. בין היתר עזר רוטשילד לאנשים אשר התעניינו בתחומים הכלבניים, ייבוא אקיטה, קניית אקיטה אינו גזעי, ייבוא כלב מיפן, דאג להסברת ההבדלים שבין גזע אקיטה אמריקאי ועוד.... 

בתפקיד רכז הגידול, תחליף את יוסי הגברת עדי בסון. בוגרת המדרשה לכלבנות, של ההתאחדות הישראלית לכלבנות. 

בתפקיד יושב ראש החוג לכלבי שפיץ, מכהן כיום היושב ראש מר יוסי חדד. 

גורי אקיטה אינו למכירה
אתר בית הגידול החדש שלנו